Wynik wyszukiwania

Poniżej znajdziesz 5 stron internetowych.wlt_thumbnail-441

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca na studiach MBA Poznań-Atlanta realizowanych we